Sälj, marknadsföring och administration

  • Behöver ni en säljresurs till ert företag. Jag kan agera säljare i ert företag. Eller vara ert support av försäljning av era produkter och /eller tjänster.
  • Att marknadsföra sig är viktigt.  Jag kan hjälpa er vid val av marknadsföringskanaler samt stöd i marknadsföringsstrategier. Även här kan jag arbeta operativt i ert företag med era marknadsföringsfrågor.
  • De administrativa uppgifterna i ett företag är något som alltid är centralt men som behöver tid. Känner ni att tiden är knapp så kommer jag till er och arbetar undan det som krävs och ni kan lägga krutet på att arbeta med er kärnverksamhet.
Ni kan välja en av de tre tjänsterna. Eller en paketlösning där det går att plocka från alla tre benen.

Helt beroende av vad ni behöver i ert företag.


Utveckling

Ni har redan kommit en bit i företagandet. Men är nu inne i en utvecklingsfas. Ni står inför frågor som:

  • Hur ser målgruppen ut egentligen? Hur har den förändrats sedan starten och hur ska vi ta hand om dem nu och i framtiden?
  • En plan för marknadsföringen är bra, men känns krånglig och tar tid att göra. Men viktig på längre sikt!
  • En ny produkt/tjänst är på gång! Kan den vara intressant för marknaden?
  • Att sätta mål! Säljmål, marknadsmål, ekonomiska mål eller något annat mål. Skulle vara bra att kunna få hjälp att se över det!

Känns detta igen? Vill ni få hjälp med detta?

Att ta in någon som kan se på er verksamhet med nya och oprövade ögon kan ge ny energi och riktning.

Att lägga upp en plan för att komma vidare och lyfta!